ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1

1.914.000₫
3.480.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH POE DS-7604NI-K1/4P
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH POE DS-7604NI-K1/4P

2.876.500₫
5.230.000₫
ĐẦU GHI IP HIKVISION 8 KÊNH DS-7608NI-K2
- 45%

ĐẦU GHI IP HIKVISION 8 KÊNH DS-7608NI-K2

3.063.500₫
5.570.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH POE DS-7608NI-K2/8P
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH POE DS-7608NI-K2/8P

5.076.500₫
9.230.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K2
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K2

3.498.000₫
6.360.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH POE DS-7616NI-K2/16P
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH POE DS-7616NI-K2/16P

6.946.500₫
12.630.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7632NI-K2
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7632NI-K2

5.698.000₫
10.360.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-K4
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-K4

6.996.000₫
12.720.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-K4
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-K4

9.003.500₫
16.370.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-I4
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-I4

10.010.000₫
18.200.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-I4
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-I4

11.445.500₫
20.810.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 128 KÊNH DS-96128NI-I16
- 45%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 128 KÊNH DS-96128NI-I16

73.458.000₫
133.560.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: