ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1

2.065.000₫
3.500.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH POE DS-7604NI-K1/4P
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH POE DS-7604NI-K1/4P

3.103.400₫
5.260.000₫
ĐẦU GHI IP HIKVISION 8 KÊNH DS-7608NI-K2
- 41%

ĐẦU GHI IP HIKVISION 8 KÊNH DS-7608NI-K2

3.309.900₫
5.610.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH POE DS-7608NI-K2/8P
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH POE DS-7608NI-K2/8P

5.481.100₫
9.290.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K2
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K2

3.776.000₫
6.400.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH POE DS-7616NI-K2/16P
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH POE DS-7616NI-K2/16P

7.498.900₫
12.710.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7632NI-K2
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7632NI-K2

6.153.700₫
10.430.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-K4
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-K4

7.552.000₫
12.800.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-K4
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-K4

9.723.200₫
16.480.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-I4
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7716NI-I4

10.808.800₫
18.320.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-I4
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-I4

12.360.500₫
20.950.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 128 KÊNH DS-96128NI-I16
- 41%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 128 KÊNH DS-96128NI-I16

80.228.200₫
135.980.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: