ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1

2.262.000₫
3.480.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH POE DS-7604NI-K1/4P
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH POE DS-7604NI-K1/4P

3.399.500₫
5.230.000₫
ĐẦU GHI IP HIKVISION 8 KÊNH DS-7608NI-K2
- 35%

ĐẦU GHI IP HIKVISION 8 KÊNH DS-7608NI-K2

3.620.500₫
5.570.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH POE DS-7608NI-K2/8P
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH POE DS-7608NI-K2/8P

5.999.500₫
9.230.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K2
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K2

4.134.000₫
6.360.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH POE DS-7616NI-K2/16P
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH POE DS-7616NI-K2/16P

8.209.500₫
12.630.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7632NI-K2
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7632NI-K2

6.734.000₫
10.360.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH POE DS-7632NI-K2/16P
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH POE DS-7632NI-K2/16P

10.985.000₫
16.900.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1(B)
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1(B)

2.262.000₫
3.480.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1 (B)
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1 (B)

2.489.500₫
3.830.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1/8P(B)
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1/8P(B)

4.530.500₫
6.970.000₫
ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K1(B)
- 35%

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K1(B)

2.886.000₫
4.440.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: